Római Katolikus Népénektár

– liturgikus énekekkel és imádságokkal –

Az új népénektár a latin szertartású magyarországi római katolikus hívek kézikönyve, melyben templomi énekeket, imádásgokat, szertartásrendeket, hitbeli és liturgiai tanításokat találunk. A könyv szeretné hatékonnyabbá tenni a lelkipásztori munkát, ugyanakkor segíteni a családot, pap nélküli közösségek istentiszteleti életét.


Tartalom

Alapimádságok és főigazságok
Hit, erkölcs, liturgia
Verses népénekek
A Szentmise rendje és állandó énekei
Az egyházi év miséi
Szentségi élet
Litániák, ájtatosságok
Magánimádságok, elmélkedések